Osobní trénink -Balíček Start

Osobní trénink -Balíček Start

4 000,00 KčCena

Tento balíček jsem připravil speciálně na míru všem, kteří si vždy přáli začít efektivně cvičit. Trénink s osobním trenérem je profesionální práce i na samém začátku.

Právě správný start je rozhodující. Jedině citlivě zvolený trénink vás může udržet u zdravého životního stylu. Necitlivý přístup by mohl naopak lehce odradit. Chci tím říct, že pokud tedy do dnešních dnů pravidelně netrénujete

" je to chyba vašeho trenéra a ne vaše" :) Ať už máte přání a cíle jakékoliv, s odborným přístupem a péčí se vám jich podaří dosáhnout nejen rychleji ,ale i bez zbytečných chyb a zranění.

 

Balíček obsahuje 10 tréninků s osobním trenérem Marek Kawecki.

Každý trénink trvá od 60 do max 90 min.

Kartu může používat více lidí naráz.

Na jeden vstup mohou přijít maximálně dvě osoby, každá další osoba rovná se další plné vstupné.

Balíček je platný 3 měsíce. Platnost se počítá od data prvního tréninku. Vpřípadě nemoci nebo úrazu lze po domluvě platnost zdarma upravit.

Obtížnost tréninku je : Level 1-2 ze 7.

 

 

Obchodní podmínky

Po uplynutí tříměsíční lhůty, platnost balíčku automaticky zaniká, nezávisle na počtu odcvičených lekcí.

Balíček je nutné uhradit v plné výši, nejpozději do data prvního tréninku.

Zároveň jste povinni nahlásit svůj skutečný zdravotní stav a podepsat čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti. V případě těžších zdravotních komplikací bude zapotřebí kooperace s vaším ošetřujícím lékařem.

Nebudu vás nikdy vystavovat žádnému nebezpečí. Přesto berte prosím na vědomí, že přebírám zodpovědnost pouze za výsledky vašeho tréninku, nezbavuji vás svéprávnosti. Tréninky proto probíhají na vlastní nebezpečí.