COOKIES


Správce osobních údajů, společnosti
Yogabluelife

Firma: MarekKawecki

ic: 09556940


jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies a systémová data
která jsou zde užita za účelem:
měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na
webových stránkách;
fungování webových stránek.
Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je
možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).
Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento
režim je možné buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na
základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, kterou lze zaslat na kontaktní adresu: Vítkova
5/32, 186 00 Praha. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně, nejpozději však do 30 dní od vznesení
námitky. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro
fungování webu.
Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v
takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti
a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní
podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, které jsou uvedeny v bodě
10.
Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
Poskytovatelem služby Google Analytics, Google Adwords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:
Služba Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html
Služba Google Adwords: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=en
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,